ഇംഗ്ലണ്ട് മികച്ച നിലയില്‍

ഈഡനില്‍ അലിസ്റ്റര്‍ കുക്കിന്റെ ബാറ്റിംഗ്ചൂടേറ്റ് ഇന്ത്യവിയര്‍ക്കുന്നു. വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയാന്‍ മത്സരിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്കു മുന്നില്‍ ക്ഷമയോടെ ബാറ്റ്‌ചെയ്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരത്തില്‍