പാക് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി യൂസഫ് റാസ ഗിലാനിയുടെ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

പാക്കിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി യൂസഫ് റാസ ഗിലാനിയുടെ മകന്‍ അലി മൂസ ഗിലാനി അറസ്റ്റില്‍. എഫിഡ്രിന്‍ ക്വാട്ട കേസില്‍ ഹാജരാകാന്‍