അലിഗഡ് മുസ്ലീം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ക്യാന്റിനില്‍ ബീഫ് ബിരിയാണി വിതരണം ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിഷേധം

ബീഫ് ബിരിയാണി അലിഗഡ് മുസ്ലീം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ക്യാന്റിനില്‍ വിതരണം ചെയ്തതിനെച്ചൊല്ലി വിവാദം. എ.എം.യു മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ക്യാന്റിനില്‍ ബീഫ് ബിരിയാണി

അലിഗഢ് മുസ്ലീം സര്‍വകലാശാലയുടെ ന്യൂനപക്ഷ പദവി എടുത്ത് കളയണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍

അലിഗഢ് മുസ്ലീം സര്‍വകലാശാലയെ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ ന്യൂനപക്ഷ പദവി എടുത്തുകളയണമെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍. ന്യൂനപക്ഷ