ലിബിയയില്‍ അലി സിദാന്‍ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി

ലിബിയയില്‍ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അലി സിദാനെ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. മുസ്‌ലീം ബ്രദര്‍ഹുഡുമായി ബന്ധമുള്ള ജസ്റ്റീസ് ആന്‍ഡ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ