അലക്‌സ്‌പോള്‍ മേനോന്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു

മാവോയിസ്റ്റുകള്‍  ബന്ദിയാക്കി 12 ദിവസത്തിനകം വിട്ടയച്ച സുഖ്മ കളക്ടര്‍  അലക്‌സ്‌പോള്‍  മേനോന്‍   ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച ബന്ദിയാക്കിയ കളക്ടര്‍   വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്