അലക്‌സ് പാണ്ഡ്യന്‍

തമിഴില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായ നായകന്‍ കാര്‍ത്തിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് അലക്‌സ് പാണ്ഡ്യന്‍. ഓരോ സിനിമയിലും വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന