നികുതി വെട്ടിച്ച് ആഡംബര കാറുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കേസില്‍ മലയാളി അലക്സ് സി .ജോസഫ് ഡല്‍ഹിയില്‍ പിടിയിലായി .

നികുതി വെട്ടിച്ച് ആഡംബര കാറുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കേസില്‍ വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍ തെരയുന്ന മലയാളി അലക്സ് സി .ജോസഫ്  ഡല്‍ഹിയില്‍