ഇനി കോവിഡിൻ്റെ കളി ഗ്രാമങ്ങളിൽ: വിദഗ്ദർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരത്ത് തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ സാമൂഹിക വ്യാപനം സംഭവിച്ചതായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കണ്ടെത്തല്‍. സമാനമായ നിലയില്‍ തീരദേശം കൂടുതലുളള ആലപ്പുഴയിലും സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും ജാഗ്രത