ഈജിപ്തില്‍ അല്‍ സിസിക്കു ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ പദവി

ഈജിപ്തിലെ ഇസ്‌ലാമിസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മുര്‍സിയെ പുറത്താക്കുന്നതിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയ സൈനിക മേധാവി ജനറല്‍ അബ്ദല്‍ ഫത്താ അല്‍ സിസിക്കു