പുണ്യമാസത്തില്‍ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളും സ്‌നേഹ പുഞ്ചിരിയുമായി വാഹനങ്ങളെക്കാത്ത് അവര്‍ നില്‍ക്കും

പ്രാവസികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിശ്വാസികള്‍ നോനളപുതുറക്കാനുള്ള ധൃതിയില്‍ വാഹനമോടിച്ച് അപകടത്തില്‍ ശപടാതിരിക്കാനായി റംസാന്‍ മാസത്തിലെ വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ അജ്മാനിലെ ട്രാഫിക് സിഗ്‌നലുകളിലും ഗതാഗതക്കുരുക്കുള്ള