ഭാര്യ അത്ര പോര

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടി ഗോപിക അഭിനയത്തിനു നല്‍കിയിരുന്ന ഇടവേള അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. “ഭാര്യ അത്ര പോര ” എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അക്കു