ദേശീയ പൗരത്വ ബില്‍: മതം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് അകാലിദള്‍

അതേപോലെതന്നെ പൗരത്വ ബില്‍ പാസാക്കുകയെന്നാല്‍ ഗാന്ധിയന്‍ ആശയങ്ങള്‍ക്കുമേലുള്ള ജിന്നയുടെ വിജയമാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സിക്കുകാര്‍ക്ക് ഒരു തരത്തിലും സ്ത്രീകളെ ആരാധിക്കില്ലെന്നും അതിനാല്‍ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് വിളിക്കാനാവില്ലെന്നും അകാലി ദള്‍ നേതാവ് സിമ്രാഞ്ചിത് സിങ് മന്‍

ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ലെന്നും ശിരോമണി അകാലി ദള്‍ നേതാവ് സിമ്രാഞ്ചിത് സിങ് മന്‍. സിക്കുകാര്‍ ഒരു