സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നടപടികള്‍; വാഹനമോടിച്ചയാളുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി

അപകടത്തില്‍ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.