എയര്‍ഇന്ത്യ സമരം; അജിത് സിംഗ് മുന്‍ കേന്ദ്രവ്യോമയാന മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി

അഞ്ചാംദിവസവും തുടരുന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യയിലെ  പൈലറ്റുമാരുടെ സമരത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി  കേന്ദ്രവ്യോമയാനമന്ത്രി  അജിത് സിംഗ് മുന്‍വ്യോമയാന മന്ത്രിമാരായ  രാജീവ് പ്രതാപ്