ദേശീയസുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായി അജിത് കുമാര്‍ ഡോവല്‍ ചുമതലയേല്‍ക്കും

ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായി ഇന്റലിജന്റ്‌സ് ബ്യൂറോ മുന്‍ മേധാവി അജിത് കുമാര്‍ ഡോവല്‍ ചുമതലയേല്‍ക്കും. 1968 ബാച്ചിലെ കേരള കേഡര്‍