മലയാളികള്‍ക്ക് അഭിമാനമായി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അജയ് എസ്. കുമാര്‍

ഈ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് താനും ഭാഗഭാക്കാണെന്നുള്ള ഒരു അവബോധമാണ് ശരിതെറ്റുകള്‍ക്കെതിരെ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിയും വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുമായ അജയ് എസ്.