ചിരിക്കുന്ന നേതാക്കളുള്ള പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നു; മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് നല്ലത് ‘റൈറ്റ്’ തന്നെ; രമേഷ് പിഷാരടി

ചിരിക്കുന്ന നേതാക്കളുള്ള പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നു; മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് നല്ലത് ‘റൈറ്റ്’ തന്നെ; രമേഷ് പിഷാരടി

ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് ‘ആദരാഞ്ജലികള്‍’; നടന്നത് സിപിഎമ്മിനുവേണ്ടിയുള്ള അട്ടിമറിയെന്ന് വീക്ഷണം വിശദീകരണം

ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഡിടിപി ഓപ്പറേറ്റര്‍ പ്രസ്തുത തിരുത്ത് വരുത്തിയതെങ്കിലും പ്രയോഗപരമായി തെറ്റല്ലെന്ന അഭിപ്രായം ഭാഷാ വിദഗ്ധര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.