എയര്‍ ഏഷ്യ ഇന്ത്യക്ക് നല്‍കിയ ലൈസന്‍സ് സ്റ്റേ ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി

എയര്‍ ഏഷ്യ ഇന്ത്യക്ക് നല്‍കിയ പറക്കല്‍ ലൈസന്‍സ് സ്റ്റേ ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി.ലൈസന്‍സ് സ്‌റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ