എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ പ്രശ്‌നം യുഡിഎഫിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു

വിവാദമായ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ പ്രശ്‌നം യുഡിഎഫിനെപിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു. കെ.പി.സി.സിയും എന്‍.എസ്.എസ്., എസ്.എന്‍.ഡി.പി തുടങ്ങിയ സമുദായ സംഘടനകളും തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ടുവന്ന സാഹചര്യത്തില്‍