പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ 1.63 ലക്ഷം കുട്ടികള്‍ ഈ വർഷം എത്തി; സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ നിന്നും സർക്കാർ സ്കൂളിലേക്കെത്തിയത് 38,000 കുട്ടികള്‍

സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ ആകെ 11.69 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ 21.5 ലക്ഷം കുട്ടികളുമാണ് പഠിക്കുന്നത്...

മലബാറിലെ 35 സ്‌കൂളുകള്‍ എയ്ഡഡ് ആക്കുന്നതില്‍ ധനവകുപ്പിന് വീണ്ടും വിയോജിപ്പ്

മലബാറിലെ 35 സ്‌കൂളുകള്‍ എയ്ഡഡ് ആക്കുന്നതില്‍ ധനവകുപ്പിന് വീണ്ടും വിയോജിപ്പ്. പ്രതിമാസം സര്‍ക്കാരിന് ഒരു കോടി രൂപയോളം നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്