ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കും 50 ശതമാനം പീഡനങ്ങള്‍ക്കും പിന്നില്‍ ജെഎന്‍യുവിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണെന്ന് എം.എല്‍.എ ഗ്യാന്‍ദേവ് അഹൂജ

ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കും 50 ശതമാനം പീഡനങ്ങള്‍ക്കും പിന്നില്‍ ജെഎന്‍യുവിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണെന്ന് വിവാദ എം.എല്‍.എ ഗ്യാന്‍ദേവ് അഹൂജ. ജെ.എന്‍.യുവിലെ