ഇന്ത്യ വാതുവയ്പ് കേന്ദ്രമെന്ന് മുന്‍ ഐസിസി ചീഫ്

വാതുവയ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് ഐസിസി മുന്‍ ചീഫ് എഹ്‌സാന്‍ മാനി. വാതുവയ്പിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങള്‍ മുംബൈയും