കുരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യം അകറ്റാന്‍ കരടിയുടെ വേഷം കെട്ടി എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജീവനക്കാര്‍

കുരങ്ങന്മാർ പോയെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണിതെന്നാണ് എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഡയറക്ടര്‍ മനോജ് ഗംഗല്‍ പറയുന്നത്.