ബുദ്ധിശക്തിയില്‍ എതിരാളികളില്ലാതെ പത്തുവയസ്സുകാരനായ ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്‍ ആഹില്‍ ജോഹര്‍

ലോക ജനസംഖ്യയിലെ ഒരുശതമാനക്കാര്‍ക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ബുദ്ധിശക്തിക്കുടമയായി ഇന്ത്യന്‍ ബാലന്‍. ലണ്ടനില്‍ നടന്ന ലോക മെന്‍സാ ഐക്യു ടെസ്റ്റില്‍ പെര്‍ഫെക്ട്