മഞ്ജു വാര്യര്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ‘അഹര്‍’; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ എത്തി

പത്ത് ഗാനങ്ങളുമായി സംഗീതം അടിമുടി നിറഞ്ഞ ഈ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രതീഷ് ഈറ്റില്ലമാണ്.