ഈജിപ്ത് ഇന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്

ഈജിപ്ഷ്യന്‍ ജനത ഇന്നു പോളിംഗ്ബൂത്തിലേക്ക്. ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റു തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍ക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാത്തപക്ഷം അടുത്തമാസം രണ്ടാംഘട്ട