കൊവിഡ് പ്രതിരോധം; കേന്ദ്രസർക്കാർ എല്ലാ ഇടപാടുകളും പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

കൊവിഡ് വൈറസിനെ നേരിടാനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതില്‍ നിരുത്തരവാദിത്വപരമായ സമീപമുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.