കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമം മറികടക്കാന്‍ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 254(2) ഉപയോഗിക്കൂ; കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട് സോണിയയുടെ ആഹ്വാനം

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബാണ് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം.