3000 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂര പരിധിയില്‍ 1.5 ടണ്‍ ആണവായുധ ശേഷയുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ അഗ്നി-3 ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു

1.5 ടണ്‍ ആണവ പോര്‍മുന വാഹക ശേഷിയുള്ള, തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിച്ച അഗ്‌നി-3 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. 3,000