അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്‌ലാൻഡ് ഹെലികോപ്ടർ അഴിമതി: മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവും ബംഗാൾ ഗവർണറുമായ എം.കെ.നാരായണനെ സി.ബി.ഐ ചോദ്യം ചെയ്തു

അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്‌ലാൻഡ് ഹെലികോപ്ടറുകൾ വാങ്ങിയതിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവും ബംഗാൾ ഗവർണറുമായ എം.കെ.നാരായണനെ സി.ബി.ഐ ചോദ്യം