എല്ലാം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് പ്രതി സൂരജ്: പിടിയിലാകുന്നതിനു മുമ്പ് സൂരജ് വക്കീലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

അറസ്റ്റിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് അടൂര്‍ പറക്കോട്ടെ സ്വന്തം വീടിന് സമീപത്തുള്ള അഭിഭാഷകനുമായി സൂരജ് കൂടികാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു...

പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം നേടിയ വ്യക്തി അഞ്ചുവർഷമായി അഭിഭാഷകൻ; വാദിച്ചു ജയിച്ചവയിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളും

വിനോദിന്റെ ബന്ധുവും ട്യൂഷൻ അധ്യാപികയുമായിരുന്ന പ്രീതിമോൾ 2017-ൽ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നത്....