അരുന്ധതി റോയ് കടുത്ത മദ്യപാനിയും തലക്ക് വെളിവില്ലാത്ത സ്ത്രീയും; ആരോപണവുമായി അഡ്വ. എ ജയശങ്കർ

എറണാകുളം ഗവ. ലോ കോളേജിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച പാനൽ ചർച്ചയിലായിരുന്നു അഡ്വ.