അണ്ണാ ഡിഎംകെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ആെക നടക്കുന്നത് ജയലളിതയുടെ ഫോട്ടോ കയ്യില്‍ കൊണ്ടു നടക്കുക മാത്രമാണെന്ന് പാര്‍ട്ടി എം.എല്‍.എ

ജയലളിതയുടെ ഫോട്ടോ കൈയില്‍ കൊണ്ടുനടക്കുകയെന്ന പരിപാടി മാത്രമാണ് അണ്ണാ ഡിഎംകെയില്‍ ആകെ നടക്കുന്നതെന്ന് പാറട്ടി പുറത്താക്കിയ നേതാവ് കറുപ്പയ്യ. പാര്‍ട്ടിയുടെ

ഡിഎംകെയുടെ ജയില്‍ നിറയ്ക്കല്‍ സമരം ഇന്ന്

ജയലളിത സര്‍ക്കാരിനെതിരെ തമിഴ്‌നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് ഡിഎംകെ ജയില്‍നിറയ്ക്കല്‍ സമരം നടത്തും.നീലഗിരിയിലെ ഊട്ടി, ഗൂഡല്ലൂര്‍, പന്തല്ലൂര്‍, കുന്നൂര്‍, കോത്തഗിരി