ഗോര്‍ഷ്‌കോവ് പടക്കപ്പല്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറുമെന്ന് റഷ്യ

റഷ്യന്‍ വിമാനവാഹിനി പടക്കപ്പലായ അഡ്മിറല്‍ ഗോര്‍ഷ്‌കോവ് ഐ.എന്‍.എസ്. വിക്രമാദിത്യ എന്ന് പുനര്‍ നാമകരണം ചെയ്ത് അടുത്തവര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യന്‍ നാവിക