ഭരണാധികാരികള്‍ വേഷം മാറി ജനങ്ങളെ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു; പെഗാസസ് വിവാദത്തില്‍ നടി കങ്കണ

വേഷം മാറിയുള്ള സന്ദര്‍ശന സമയത്താണ് സീതാ ദേവിയെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അഭിപ്രായം രാമന്‍ രഹസ്യമായി കേട്ടതെന്നും കങ്കണ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

ലക്ഷദ്വീപ്: സർക്കാർ തസ്തികകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ഭരണകൂടം; ശുപാർശ നൽകി

ദ്വീപിലെ ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പിനെയും, ഡിആർഡിഎയും ലയിപ്പിക്കാൻ കേഡർ റിവ്യൂ ചുമതലയുള്ള സെപ്ഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ഒപി മിശ്ര ശുപാർശ നൽകി.

അസി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് സ്റ്റേ; ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ആഞ്ഞുതല്ലി കോടതി

അസി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് സ്റ്റേ; ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ആഞ്ഞുതല്ലി കോടതി