ആദിത്യ ഠാക്കറെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം: നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ശിവസേന

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അധികാരം തുല്യമായി വിഭജിക്കണമെന്ന നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ശിവസേന. ശിവസേന നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ആയിരിക്കണം അധികാരത്തില്‍ വരികയെന്നാണ്