`സത്യത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം?´: കങ്കണയോട് ആദിത്യ പഞ്ചോളി; പറഞ്ഞവാക്കിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ പത്മശ്രീ തിരിച്ചുകൊടുക്കാനും ഉപദേശം

തെറ്റായ പ്രസ്താവാന നടത്തിയാല്‍ തൻ്റെ പത്മശ്രീ തിരിച്ചുനല്‍കുമെന്ന് കങ്കണ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കങ്കണ തെറ്റായ