ആദിത്യ പാഞ്ചോളി ജിയാഖാന്റെ അമ്മയ്‌ക്കെതിരേ മാനനഷ്ടക്കേസ് നല്കി

ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നടി ജിയാഖാന്റെ അമ്മ റബ്ബിയ ഖാനെതിരേ നടന്‍ ആദിത്യ പാഞ്ചോളി മാനനഷ്ടക്കേസ് നല്കി. പാഞ്ചോളി കുടുംബത്തിനെതിരേ റബ്ബിയ