പുൽവാമയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയ ജെയ്ഷെ മൊഹമ്മദ് ഭീകരൻ ആദിൽ അഹമ്മദ് ദാറിന്‍റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തി

പുൽവാമയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരൻ അഹമ്മദ് മരണാന്തര ചടങ്ങുകൾ വീട്ടുകാർ നടത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ ആദിൽ അഹമ്മദ്