അന്ന് ആദർശിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന നിധിൽ ജന്മഭൂമിക്ക് ക്രിമിനൽ: ഇന്ന് നിധിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ സുരേന്ദ്രന് ബലിദാനി

നിധിൽ എന്ന അപ്പു അന്തിക്കാട്‌ പൊലീസ്‌ സ്റ്റേഷൻ റൗഡിയാണെന്ന്‌ ജന്മഭൂമിതന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആദർശ്‌ കൊലക്കേസിൽ