ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 80,000 കോടി രൂപ വേണം; കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ രാജ്യത്ത് എത്തിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിനോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് സെറം

കൊവിഡ് പ്രതിരോധിക്കുന്ന വാക്‌സിന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിക്കാനും രാജ്യത്താകെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമായാണ് ഈ ഭീമമായ തുക ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.