ആട് ആന്റണിക്കായി വീണ്ടും ചെന്നൈയില്‍ തെരച്ചില്‍

പോലീസ് ഡ്രൈവറെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി ആട് ആന്റണിയെ കണെ്ടത്തുന്നതിനായി ചെന്നൈയില്‍ വീണ്ടും തെരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി.ചില സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചെന്നൈ