ആദാമിന്റെ മകന്‍ അബു ഓസ്‌കാറിന്

ന്യൂഡല്‍ഹി: മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനം ആദാമിന്റെ മകന്‍ അബു ഓസ്‌കാര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിനായി മത്സരിക്കും. ഓസ്‌കാറിലെ വിദേശ ചിത്ര വിഭാഗത്തിലാണ് ആദാമിന്റെ മകന്‍