ഇർഫാൻ ഖാനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മനോഹരനിമിഷങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കി നടി പാർവതി

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടേതുമാത്രമല്ല ലോകസിനിമയിലെ കൂടി നഷ്ടമാണ് നടൻ ഇരപ്‍പാൻ ഖാന്റെ വിയോഗം. ചലിച്ചിത്രലോകത്തെ നിരവധി താരങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇർഫാൻ