സദാചാര പൊലീസിങ് നടത്തി വനിതാ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയെ ആക്രമിച്ച എം രാധാകൃഷ്ണനെ പ്രസ്‌ക്ലബ്ബില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കി

വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയ്ക്കു നേരെ സദാചാര ഗുണ്ടാ ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി എം രാധാകൃഷ്ണനെ പ്രസ്‌ക്ലബ്ബില്‍ നിന്ന്