മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടി.വി അച്യുതവാരിയർ അന്തരിച്ചു.

തൃശൂർ:മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടി.വി അച്യുതവാര്യർ (80) അന്തരിച്ചു.തൃശൂർ തൈക്കാട്ടുശേരിയിലെ വസതിയിൽ വാർധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം.1953 ൽ