ഒക്​ടോബർ രണ്ടിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുരാഷ്​ട്രമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സരയൂ നദിയിൽ ചാടി ജലസമാധിയടയും: ആചാര്യ മഹാരാജ്

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്​ലിംകളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പൗരത്വവും എടുത്തുകളയണം