ധാതുഖനനന അനുമതി; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുഖജനാവിന് വരുത്തിയത് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം; ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്

ഇതുവഴി പൊതുഖജനാവിന് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്‍ടമാണ് അനധികൃത ലൈസന്‍സുകള്‍ നീട്ടിയതിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.