ആഗോള മികവിൽ അമീറ: 145ലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തള്ളി മൂന്നാം റാങ്ക് സ്വന്തമാക്കി ഈ മലയാളി പെൺകുട്ടി

വടകര ഓർക്കാട്ടേരി ഉമർ-ആയിഷ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് കൂടിയാണിത്...