അബു സലീമിന്റെ മൂന്നാം വിവാഹം ട്രയിനില്‍ വച്ച് ഫോണിലൂടെ

അധോലോക നേതാവ് അബു സലീമിന്റെ മൂന്നാം വിവാഹം കൂടിയവര്‍ക്ക് പ്രസ്തുത വിവാഹം വിസ്മയകരമായ ഒരനുഭവമായി മാറി. ലക്‌നോ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാന്‍